Instrument perkusyjny z trójkątem

Zestaw składa się z dużego bębna o głębokim donośnym dźwięku, z obustronnym naciągiem. Jest to nstrument muzyczny z grupy membranofonów. Składa się z walcowatego korpusu rezonansowego i 1 lub 2 membran.

Instrument perkusyjny z trójkątem

Brzmienie barabanu dodatkowo wzbogaca metalowy trójkąt. Gra się na nim oburącz. Wchodził w skład instrumentów kapeli ludowej.

Instrument perkusyjny z trójkątem-legend
foto-wideo