Bas

Instrument drewniany z 3 metalowymi strunami, z którego dźwięk wydobywa się techniką przyciskową.Na ziemiach polskich basy w kapelach ludowych pełniły funkcję rytmiczną. Ich rozmaite formy (dłubane lub klejone, 2-strunowe kaliskie, 3-strunowe, przewieszane przez ramię podhalańskie, maryna z talerzykami, basy z nóżką „wiolonoczelową” i in.) wskazują na ważną rolę tego instrumentu. Gdy w czasie zabawy weselnej gwar zagłuszał wszystko, rytmiczny dźwięk basu utrzymywał weselników w tanecznym nastroju, do basów wrzucano też zapłatę dla muzyka.

Bas

Basy są kopią instrumentu ze zbiorów Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu.

Bas-legend
projekt - scenariusze

Scenariusze

Z myślą o nauczycielach i dzieciach z całej Polski, a także wszystkich osobach zainteresowanych muzyką ludową, na stronie internetowej zamieściliśmy bank brzmień nagranych w projekcie instrumentów.

Wystarczy dostęp do internetu i kilka stanowisk komputerowych np. w szkolnej pracowni i można samodzielnie przeprowadzić warsztaty muzyczne.

Zapraszamy zatem do nauki i zabawy!

 

Do pobrania:

scenariusze-szkola-pierwszy.pdf

scenariusze-szkola-drugi.pdf